Varför?

Denna fråga kommer vi troligen att ställa oss hela livet, vi kommer aldrig att få en förklaring på varför han dog, möjilgen att vi får en förklaring på vad han dog av. Så mycket som möjligt kommer naturligtvis att göras för att få reda på dödsorsaken men tyvärr är det så att man ofta inte får reda på den. Plötslig spädbarnsdöd förekommer på barn då man inte hittar en dödsorsak, plötslig spädbarnsdöd förekommer också på barn i mammans mage. Om vi inte får en annan förklaring så kommer det att kallas plötslig spädbarnsdöd i magen men ännu några veckor kommer vi att ha en förhoppning om att det finns en orsak. Vi tror att det är lättare att leva med saknaden om det finns en medicinsk orsak till varför han inte fick leva.
På den andra frågan om varför han inte fick leva kommer vi säkert aldrig att få ett svar, någon hade bara bestämt att det skulle bli så, om det då sedan var en vikarie på det jobbet denna vecka så han missade att vi redan drabbats en gång lär vi aldrig heller få veta.

Viktor i sängen