Daniels hjärtfel

Vi har nu fått besked om vad som var fel med lille Daniels hjärta, vi ska här försöka beskriva detta på ett enkelt sätt.

HLHS (Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom)

HLHS är ett begrepp för hjärtan som har förminskad vänstersida, förminskningen är både på förmaket och kammaren.
Detta märks inte på ett foster då vänster sidas uppgifter sköts av mamman, efter födseln ska vänstra sidan börja pumpa ut syresatt blod i kroppen men i de fall då barnet har HLHS kommer detta inte att fungera på rätt sätt.
Vad man kan göra är då att via olika operationer ersätta vänstra sidans funktioner med hjärtats högersida, detta innebär att barnet måste genomgå tre operationer inom de första 18 månaderna av sitt liv.
Detta förklaras närmare på http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=2167 som utförligt visar det mesta om HLHS.

Foramen Ovale saknas

Förutom detta saknades också en ventil mellan förmaken (Foramen Ovale) nästan helt, under fostertiden hjälper denna till med blodcirkulationen till vänster förmak och kammare. På Daniel försökte läkarna göra denna ventil större men kunde inte hitta den vid operationsförsöket. Vid obduktionen konstaterades att det bara fanns en liten ficka där den skulle sitta. Detta är betydligt ovanligare än HLHS, barn som har HLHS men inte fel på Foramen Ovale kan leva någon dag före man ens konstaterar att de har hjärtfel. Vi har inte kunnat hitta bra dokumentation om detta på nätet men på ovanstående länk finns också Foramen Ovale med på bilderna.

Förminskade lungor

Vid obduktion konsterades också att lungorna var något förminskade, detta beror troligen på de hjärtfel Daniel hade, lungorna har inte fått tillräckligt med näring för att utvecklas riktigt. Vid födseln hade Daniel problem att andas men detta troddes då bero på att han föddes med kejsarsnitt, det är vanligt att barn födda med kejsarsnitt har svårt att andas vid födseln. Båda dessa saker kan ha spelat in på detta.

Levern

Levern konstaterades också vara överansträngd, detta berodde på att Daniels hjärta inte fungerade som det skulle. Levern fick då jobba hårdare än normalt, på barn som opereras för HLHS händer det även att leverproblem uppstår.

Hur kan man upptäcka detta tidigare

Många frågar varför man inte upptäckt detta tidigare på Daniel.
Det syns inte på vanligt ultraljud att något är fel eftersom vänster sida av hjärtat då ersätts med mammans kropp. Man kan ändå upptäcka att något är fel med hjälp av hjärtultraljud. Vid hjärtultraljud kan man detaljstudera hela hjärtat för att på så sätt upptäcka eventuella brister, detta görs inte vid en normal graviditet eftersom det ställer stora krav på de läkare som utför det.
Föräldrar som fött barn med HLHS får genomgå detta vid en nästa graviditet.

nästa sida kan du se och läsa om Daniels begravning.